เด็กแว้น

เด็กแว้น ความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไข

ปัญหา เด็กแว้น ซิ่งรถบนท้องถนนสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ประชาชน ไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพ แต่อยู่ทั่วทุกจังหวัด จากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่ง อุบัติเหตุ การพนัน การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด การแข่งรถแลกสาว สารพัดสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นจากข้างนอก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา เด็กแว้น หรือการแข่งรถในทางของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง บังคับใช้กฎหมาย ใน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการก่อนเกิดเหตุ มาตรการขณะเกิดเหตุ มาตรการสอบสวนขยายผล และมาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าทึ่ตำรวจเข้ม 9 มาตรการ แก้ปัญหาเด็กแว้นทั่วประเทศ รวมทั้ง ระดมกวาดล้างจับกุมและเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง เร่งรัดกวดขันตรวจสอบการกระทำความผิดทุกช่องทาง และเพิ่มความเข้มในการระดมกวาดล้างจับกุมทั้ง ONLINE เช่น คลิปการแข่งรถ, การขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย, ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ และ ON GROUND เพิ่มความเข้มออกตรวจตรา แหล่งมั่วสุม จุดนัดหมาย ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่ง โรงงานและร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเส้นทาง ถนนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวการ และสอบสวนขยายผลไปยังผู้สนับสนุน เช่น ผู้ผลิต จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง ยุยงส่งเสริม Admin page และกองเชียร์ ตรวจยึดรถต้องสงสัย พร้อมจัดทำประวัติผู้กระทำผิด และมีพฤติกรรมเสี่ยงตั้งจุดสะกัดรวบเด็กแว้นรวมกลุ่มท่องเที่ยว ช่วงหยุดยาวและเทศกาล

ในกรณีที่มีการชักชวนรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทาง หรือออกทริปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการและวันหยุดต่อเนื่อง ในห้วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ตร.กำหนด ตั้งแต่พื้นที่ต้นทาง พื้นที่กลางทาง จนถึงพื้นที่ปลายทาง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร ตรวจสอบและป้องปรามให้ครอบคลุม และให้หน่วยพื้นที่ต้นทางประชาสัมพันธ์กับ Admin Pageให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่พักอยู่ริมทางและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ หากมีการรวมกลุ่มออกทริปท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว ให้สน./สภ.บูรณาการกำลังทุกฝ่ายให้ยุติกิจกรรมพร้อมติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว หากเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ให้บูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แสวงหาความร่วมมือ ข้อมูลและเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่และช่องทางอื่นๆ ทุกช่องทาง ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบ กรณีผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสที่สามารถนำไปสู่การจับกุมความผิดแข่งรถในทาง จะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, สายด่วน 1599 และศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

“รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับความสะดวกในการการเดินทาง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนในชุมชนและสังคม ตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ทุกสถานีทั่วประเทศ พร้อมทุ่มเทสรรพกำลังอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและสังคม” นางสาวรัชดา ย้ำ

เด็กแว้น

แก้ปัญหาเด็กแว้นต้อง “แก้ที่ราก” และจัด “กิจกรรมโดนใจวัยโจ๋”

แนวคิดการแก้ปัญหาเด็กแว้น (วัยรุ่นที่ชอบขับรถมอเตอร์ไซด์แข่งบนถนน) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย “จัดตั้งสถานดัดสันดานที่เข้มงวดกว่าสถานพินิจ” ซึ่งนำรูปแบบมาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของทหาร เพื่อส่งเด็กแว้นไปฝึกให้หนัก เป็นการดัดนิสัยชอบแหกกฎหมาย ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปสถานการณ์ และประสานกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดรูปแบบฝึกฝนทางจิตวิทยา

การแก้ปัญหาเด็กแว้นโดย “จัดตั้งสถานดัดสันดานเด็กแว้น” ควรพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังและศึกษาอย่างจริงจังก่อนดำเนินการ เพราะหากส่งเด็กเข้าไปยังโรงเรียนดัดสันดานที่มีความเข้มงวดมาก จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กแว้นได้จริง เพราะลักษณะเด็กแว้น เป็นเด็กที่ชอบท้าทายกฎหมายอยู่แล้ว หากเด็กต้องเข้าไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด อาจยิ่งเพิ่มความเครียดและกดดันให้เด็กต้องการออกจากกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้น และเมื่อออกจากสถานกักกันแล้วอาจไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเดิมได้

จึงได้มีการเสนอการแก้ปัญหาเด็กแว้น ควรดำเนินการบนพื้นฐานความเข้าใจและดำเนินการแก้ไขในระดับจิตใจและทัศนคติของวัยรุ่น โดยมีระบบการศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้อย่างจริงจัง และร่วมพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเฉพาะเจาะจง ด้วยการร่วมมือกับนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ เพื่อมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงและชอบก่อปัญหาสังคมอันจะสามารถปรับพฤติกรรมเด็กอย่างได้ผล ทั้งนี้ อาจขยายผลไปยังเด็กที่ก่อปัญหาสังคมอื่น ๆ เช่น ขโมย ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

ซึ่งนอกจากนี้ สิ่งที่ควรดำเนินการไปพร้อมกันคือ พัฒนาและจัด “กิจกรรมวัยโจ๋” ที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความตื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน เป็นกิจกรรมใหม่ ๆ เป็นแนวโน้มของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ เพื่อดึงเด็กออกจากกิจกรรมที่ก่อปัญหาสังคม โดยรัฐควรดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การแข่งรถในสนามโดยมีกิจกรรมเสริมเช่น การแต่งรถ ฯลฯ การโดดหน้าผาแบบบันจี้จั้ม ดนตรีสมัยใหม่ที่เร้าใจวัยรุ่น การแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ท้าทายใหม่ ๆ การแข่งเต้น การดำน้ำ การเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์หรือวิทยุสำหรับกลุ่มวัยรุ่น การยิงปืนและธนู การเดินป่าและล่องแก่งแบบท้าท้าย แต่ต้องมีระบบระวังความปลอดภัย ร่วมมือจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ รีสอร์ท สถานีโทรทัศน์ สถานที่ราชการ การรถไฟ การไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสร้างความหลากหลาย ความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม นอกจากนั้น ต้องมีศูนย์รับผิดชอบการจัดกิจกรรมวัยโจ๋ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบการชักชวนวัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้ปกครองในการสนับสนุนเด็กเข้าร่วมกิจกรรม มีระบบประเมินผลและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น ฯลฯ

การช่วยเหลือ/การฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมและการให้โอกาสถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการแก้ปัญหาวัยรุ่น เด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเป็นช่วงที่สมองส่วนนี้เติบโตสูงสุด ควรฝึกให้เด็กแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กสามารถคิดซับซ้อนแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ การมาเข้ากิจกรรม/เข้าค่ายทำให้ได้รีบูทหลายอย่าง ทั้งความคิดพฤติกรรม ความสามารถ กลุ่มสังคม เพราะจะเป็นการฝืนสิ่งที่อยากทำในช่วงแรก และจะดึงความสามารถศักยภาพออกมาเพื่อทำให้ได้ กิจกรรมโครงการเพชรวิเศษ เช่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ การไปดำนา การทำกับข้าวกันเอง เป็นกิจกรรมที่เด็กไม่เคยทำมาก่อน ผู้ใหญ่มายอมรับและชื่นชม โครงการมีการทำต่อเนื่องโดยจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นต่อไปและหาเงินมาทำกิจกรรม ในการฟื้นเด็ก ต้องเป็นสัมพันธภาพที่สบายๆ แนะนำสิ่งใหม่ให้เด็ก ทุกความสามารถที่เพิ่มขึ้นคือการเรียนรู้ทั้งหมด เช่น ตำน้ำพริกไม่เป็นก็ทำเป็น ทำให้เด็กคิดไตร่ตรองจากฐานตัวเองว่าความสามารถของเขาเพิ่มขึ้น มีคนยอมรับ ทำให้การคิดตัดสินใจต่อชีวิตของเขาเปลี่ยนไป พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัวเขาเอง

บทสรุป

ในสภาพสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เรียนไม่เก่งมักจะถูกผู้ใหญ่ตีตราว่า “เป็นเด็กมีปัญหา” ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีความสุข ไม่ได้รับการยอมรับ จนต้องพยายามหาทางปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองโดยทำกิจกรรมที่ท้าทาย หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพื่อแสวงหาการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน เมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น สมองส่วนเหตุผลคิดแก้ปัญหายังอยู่ระหว่างการพัฒนา ควรฝึกให้เด็กแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กสามารถคิดซับซ้อนแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าค่ายเป็นการจัดปรับกลไกหลายอย่าง ทั้งความคิด พฤติกรรม ความสามารถ กลุ่มสังคม เพราะจะเป็นการฝืนสิ่งที่อยากทำในช่วงแรก และจะดึงความสามารถศักยภาพออกมาเพื่อทำให้ได้ ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมในโครงการเพชรวิเศษ เช่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ การไปดำนา การทำกับข้าวกันเอง เป็นกิจกรรมที่เด็กไม่เคยทำมาก่อน ผู้ใหญ่ให้การยอมรับและชื่นชม เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยวัยรุ่นรุ่นก่อนจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นต่อไปและหาทุนมาทำกิจกรรม ส่วนการฟื้นฟูวัยรุ่น ต้องเป็นสัมพันธภาพที่สบายๆ แนะนำสิ่งใหม่ๆ ให้วัยรุ่น ให้เกิดความตระหนักว่าทุกความสามารถที่เพิ่มขึ้นคือการเรียนรู้ทั้งหมด ทำให้เด็กคิดไตร่ตรองจากการใช้ตนเองเป็นฐาน และพบว่าความสามารถของเขาเพิ่มขึ้น มีคนยอมรับ ทำให้การคิดตัดสินใจต่อชีวิตของเขาเปลี่ยนไป พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัวเขาเอง

แหล่งที่มา

http://www.kriengsak.com/node/1807

https://www.okmd.or.th/bbl/documents/285/bbl-protection-and-solutions-vangboy-skoygirl

https://www.chiangmainews.co.th/social/

บทความข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ที่ mathertechnologysolutions.com

แทงบอล

Releated