มข.จับมือวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มข.จับมือวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มข.ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์และการส่งมอบสินค้าต้นแบบ ภายใต้โครงการ : “อุ๊กผ้า” Eco-Print หยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินล้าน

โดยมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) ซึ่งที่ผ่านมามีกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ และความต้องการ กิจกรรมฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เก่า และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจที่ต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด และให้ความสำคัญกับผลภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มข.จับมือวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

มข.จับมือวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

“ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักบริการวิชาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการขจัดความยากจน (SDGs 1) ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี มข.ซึ่งสำนักบริการวิชาการเองได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้นำเอานวัตกรรม Eco-Print ผ้าพิมพ์ลายด้วยใบไม้จากธรรมชาติ มาถ่ายทอดเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของผ้า พร้อมกับนำไปต่อยอดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป” รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กล่าว

ด้านนางกันยา สังฆะสี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง กล่าวว่า กลุ่มของเราประกอบไปด้วยชาวบ้าน 40 กว่าคน มีทั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้า และกลุ่มที่ทำผลิตภัณฑ์ขาย ปัจจุบันมีสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจของที่ระลึกรูปไดโนเสาร์ กระเป๋า หมวก ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ เสื้อหรือชุดผ้าไหม /ผ้าฝ้าย ซึ่งในปัจจุบัน ทางกลุ่มได้สนใจที่จะนำเอานวัตกรรม Eco-print ผ้าย้อมสีใบไม้ มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของกลุ่มที่มีอยู่ แต่ยังขาดความรู้ เทคนิค และกรรมวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาส่งเสริมความรู้ในครั้งนี้ ทำให้ทางกลุ่มเองได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้นำเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ไปทดลองขาย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mathertechnologysolutions.com

แทงบอล

Releated