กกพ. มีมติเห็นชอบ ขึ้นค่าไฟงวดใหม่ 4.77 บาท/หน่วย

กกพ. มีมติเห็นชอบ ขึ้นค่าไฟงวดใหม่ 4.77 บาท/หน่วย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ได้เปิดเผยว่าที่ประชุม กกพ. มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกันเท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาท/หน่วย โดย กกพ.ได้พิจารณาหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอัตราที่มีความเหมาะสม

นายคมกฤช กล่าวต่อว่า มติดังกล่าวเป็นข้อสรุปหลังจากทาง กกพ. โดยนำค่าเอฟทีประมาณการงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น 3 กรณี ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ไปตั้งแต่วันที่ 10-20 มี.ค. 2566 ตามมติ กกพ. ครั้งที่ 12/2566 (ครั้งที่ 840) เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา ได้แก่

– กรณีที่ 1 ร้อยละ 15 แสดงความเห็นด้วย ต่อการปรับค่าเอฟทีเรียกเก็บ 293.60 สตางค์/หน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาท/หน่วย

– กรณีที่ 2 ร้อยละ 30 แสดงความเห็นด้วย ต่อการปรับค่าเอฟทีเรียกเก็บ 105.25 สตางค์/หน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาท/หน่วย

– กรณีที่ 3 ร้อยละ 30 แสดงความเห็น ด้วยต่อการปรับค่าเอฟทีเรียกเก็บ 98.27 สตางค์/หน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาท/หน่วย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

ทั้งนี้ ร้อยละ 10 แสดงความเห็นให้คงค่าเอฟทีเท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมเท่ากับปัจจุบันที่ 4.72 บาท/หน่วย และร้อยละ 25 แสดงความคิดเห็นอื่นๆ กับร้อยละ 10 เป็นการแสดงคำถาม ตามลำดับ

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าเอฟทีในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงเฉลี่ยในเดือน ม.ค. 2566 หากการดำเนินการจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการดังกล่าวทาง กกพ. จะนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่าเอฟที ในรอบต่อๆ ไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเอฟที

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mathertechnologysolutions.com

แทงบอล

Releated